HIPS

شفاف پلاستیک از سال ۱۳۷۷ تا کنون تجربیات بسیاری را در زمینه تولید ورق های پلی اتایرن داشته و هم اکنون نیز تولید ورق هایمپک پلی استایرن را در رنگ ها ، ابعاد و ضخامت های گوناگون نیز دارا میباشد