ABOUT DESIGN INC

این شرکت افتخار دارد با توجه به شرایط تولید در این برهه و لزوم استفاده از تکنولوژی در تولید و استفاده بهینه از نیروی کار و تولیدی با توجیه اقتصادی بالا و با تولیدی انبوه اقدام به ساخت دستگاه وکیوم فرمینگ اتوماتیک با مشخصات زیر نموده است .

انواع دستگاه های وکیوم فرمینگ ما

وکیوم فرمینگ با گرم کن گازی
وکیوم فرمینگ با گرم کن گازی
مناسب برای تولید مواد پلیمری
 1. PsHi
 2. Pet
 3. Pvc
وکیوم فرمینگ با گرم کن برقی
وکیوم فرمینگ با گرم کن برقی
مناسب برای تولید انواع مواد پلیمری زیر :
 1. PsHi
 2. Pet
 3. Pvc
وکیوم فرمینگ با گرم کن برقی پیشرفته با کنترل هوشمند
وکیوم فرمینگ با گرم کن برقی پیشرفته با کنترل هوشمند
مناسب برای تولید انواع مواد پلیمری زیر :
 1. PsHi
 2. Pet
 3. Pvc
وکیوم فرمینگ با گرم کن برقی و گازی
وکیوم فرمینگ با گرم کن برقی و گازی
مناسب برای تولید انواع مواد پلیمری زیر :
 1. PsHi
 2. Pet
 3. Pvc
وکیوم فرمینگ با گرم کن برقی دوبل با کنترل هوشمند
وکیوم فرمینگ با گرم کن برقی دوبل با کنترل هوشمند
مناسب برای تولید انواع مواد پلیمری زیر :
 1. PsHi
 2. Pet
 3. Pvc
 4. PP
 5. گیاهی زیست تخریب پذیر
وکیوم فرمینگ با گرم کن دوبل برقی و گازی
وکیوم فرمینگ با گرم کن دوبل برقی و گازی
مناسب برای تولید انواع مواد پلیمری زیر :
 1. PsHi
 2. Pet
 3. Pvc
 4. PP
 5. گیاهی زیست تخریب پذیر

مزایای دستگاه وکیوم فرمینگ اتوماتیک

تصاویر دستگاه وکیوم فرمینگ